VOIMAA JA HOIVAA LUONNOSTA!

27.3.2018

Kangasalan ratsastuskoulu on liittynyt Green Care Finland ry:n jäseneksi. Katso mitä Green Care on!


Mitä on Green Care?


Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää ammatillista toimintaa, jolla
edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämälaatua. 

Ammattialan osaamisen mukaisesti käytetään monia erilaisia eläin- ja luontoavusteisuuden
menetelmiä. Näitä ovat muun muassa ratsastusterapia  ja sosiaalipedagoginen hevostoiminta, sosiaalinen ja terapeuttinen puutarhatoiminta, maatilojen kuntouttava toiminta sekä ekopsykologian menetelmät. Toimintaa harjoitetaan tavoitteellisesti, vastuullisesti sekä ammatillisesti.  

Ratsastusterapia on Suomessa tunnetuin eläinavusteisen terapian muoto. Koulutuksen käyneet ammattilaiset käyttävät ratsastusterapeutti-SRT nimikettä. Sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassapainopisteenä on ennaltaehkäisevä toiminta ja sosiaalisen kuntoutuksen tarpeet, joista hevostoiminnan ohjaaja vastaa.

Liittyminen Green Care yhdistykseen ja sen tavoitteisiin on jatkoa toimintamme 
kehittämiseksi sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan sekä erityisryhmien 
huomioimiseen ja valmennukseen.

Green Care yhdistyksellä on varsin kattavat nettisivut. Tutustu täältä!