LUONTOHOIVAA PERHEILLE

16.2.2022


Kangasalan hevostoiminta on valittu mukaan v 2022 aikana toteutettavaan "Luontohoivaa perheille" -projektiin.

 

Luontohoivaa perheille Pirkanmaalla - tukiprosesseja haasteellisiin elämäntilanteisiin eläin-, maatila-, luontoja puutarha-avusteisesti -hanke pilotoi Green Care Pirkanmaan aluejaoston ja kuntien yhteistyönä Luontohoiva-tukiprosessia perheille, joilla on taloudellisia ja psykososiaalisia kuormitustekijöitä.

 

Hanke kohdentuu pirkanmaalaisiin perheisiin, joilla elämäntilannetta kuormittavat esim. mielenterveysongelmat, murrosikäisen koulunkäynnin pulmat tai neurokirjon haasteet.

 

Luontohoiva-tukiprosessien sisällöistä ja tavoitteellisesta toteutuksesta vastaa Green Care Pirkanmaa yhdessä alueen asiantuntijoiden (järjestöt, pienyrittäjät) kanssa.

 

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa perheen sisäistä vuorovaikutusta ja arjen selviytymiskeinoja Green Care -toimintamallin avulla. Vaikutuksia arvioidaan systemaattisesti yhdessä perheen ja kumppaneiden kanssa hankeaikana.